วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

73.ตาเขย่ง..!!

                                                                  ตาเขย่ง
             บรรพบุรุษ..ท่านคิดได้งัย..!!  เอาไม้เสียบลูกชิ้นขีดตีตารางลงบนพื้นดินเนี่ย..!!  แบ่งเป็น
หกช่อง-แปดช่อง..!!  ทอยเบี้ย (เบี้ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้โยนทอย..ทำมาจากก้อนหินแบน..หรือเศษ
กระเบื้องแตกๆก็ได้..)  เริ่มเล่นตั้งแต่ช่องที่หนึ่ง  จนถึงช่องที่หกหรือแปด  และช่องหัวกระโหลกช่อง
ด้านบนสุด   ให้ผู้เล่นเหยียบช่องที่สามและช่องที่สี่อย่างละขา..แล้วหันตัวเอี้ยวหลังหยิบเบี้ยที่ช่อง
หัวกระโหลก..ถ้าหยิบได้เป็นอันชนะ  คนต่อไปเริ่มเล่นตามลำดับของบัตรคิวที่จับได้..อ่ะ..!!
                           หญิงกบ :  เอ้า..เอ้า..เอ้า..เชิ๊บ..เชิ๊บ..เชิ๊บ..อ้าวขุนโดด..โดด..โดด..!!
                           ยัยก้อย :  ขุนศรี..โดด..โดด..โดด..เหย่ง..เหย่ง..เหย่ง..
                           ขุนศรี :  ว๊าว..ว๊าว..ว๊าว..แหล่มมั๊ย..แหล่มมั๊ย..ลีลาขุน..??
                           ยายไก่ :  ขุนศรี..สุโค่ย..สุโค่ย..สุโค่ย..งุงิ..งุงิ..อิอิ..จิง..จิง..!!

                                                                 Eye toe.
             Do you think the family .. me ..! I hit the dash and plug the ball on the ground .. I! A.
Six channels - Eight channel ..! Toy premiums (premiums as a device to throw the toy .. do .. or debris from the rock band.
The tiles are not ..) Go from the field. Until the sixth or eighth. Channel and the skull.
Top players stepped on the third and the fourth leg of each turn, a twist .. then back to a premium channel.
Skull .. I shall have to win. I started to play in the order of the queue to catch up .. but ..!
                    Female frogs: .. out .. out .. out .. my shirt my shirt my shirt .. i .. s a .. a .. a ..!
                    Little girl: 's Si .. jump .. jump .. jump .. so true .. so true .. so true ..
                    Khun Si: Wow .. Wow .. Wow .. I m .. m .. my style .. s?
                    My chicken feed .. Si .. Su Su Sukhoi Sukhoi Sukhoi Su .. .. .. Remember: Remember: I .. .. .. Jinghong Jinghong ..!


(อัพเดทจากวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555)
Email : sumethmee@hotmail.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น